Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

1. Stanowisko pracy - radca prawny
Do zadań stanowiska pracy - radca prawny należy świadczenie pomocy prawnej komendantowi wojewódzkiemu.
mgr Joanna Lubieniecka - Przedpełska
tel. (56) 65 80 155

2. Stanowisko pracy do spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych
Do zadań stanowiska pracy do spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych należy w szczególności:
- realizacja zadań obronnych w czasie pokoju, zewnętrznego zagrożenia państwa i wojny,

- realizacja zadań pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych, w tym:

a) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,

b) ochrona systemów i sieci teleinformatycznych,

c) zapewnienie ochrony fizycznej jednostki organizacyjnej,

d) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,

e) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,

f) opracowywanie planu ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji,

g) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,

- prowadzenie kancelarii tajnej.

mgr Marek Rutkowski
tel. (56) 650 95 97


3. Stanowisko pracy służby BHP
Do zadań stanowiska służby BHP należy w szczególności realizacja zakresu działania służby BHP określonego właściwymi przepisami.

mł. kpt. mgr Piotr Michałowski tel. (56) 61 97 316