Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

DOSTAWA UBRAŃ SPECJALNYCH DLA JEDNOSTEK PSP WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO

DOSTAWA 1 SZTUKI SAMOCHODU POŻARNICZEGO TYP ŚREDNI Z FUNKCJĄ DO OGRANICZANIA STREF SKAŻEŃ, DZIAŁAŃ RATOWNICTWA CHEMICZNO - EKOLOGICZNEGO I DZIAŁAŃ GAŚNICZYCH

DOSTAWA SPRZĘTU I ŚRODKÓW DEKONTAMINACYJNYCH / DEZAKTYWACYJNYCH DLA MODUŁÓW DEKONTAMINACJI MASOWEJ I RATOWNIKÓW

DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DO POJAZDÓW I SPRZĘTU SILNIKOWEGO EKSPLOATOWANEGO W KW PSP W TORUNIU W SYSTEMIE BEZGOTÓWKOWYM NA PODSTAWIE KART PALIWOWYCH

DOSTAWA MACIERZY DYSKOWEJ ORAZ OPROGRAMOWANIA SERWEROWEGO

DOSTAWA 45 SZTUK DAWKOMIERZY PROMIENIOWANIA GAMMA ORAZ 1 SZTUKI CZYTNIKA OSOBISTYCH DAWKOMIERZY PROMIENIOWANIA GAMMA - MODUŁOWEGO ZESTAWU DO OBSŁUGI MINIMUM 3 URZĄDZEŃ

DOSTAWA SPRZĘTU I ŚRODKÓW DEKONTAMINACYJNYCH / DEZAKTYWACYJNYCH DLA MODUŁÓW DEKONTAMINACJI MASOWEJ I RATOWNIKÓW

DOSTAWA 20 SZTUK SERWERÓW W RAMACH PROGRAMU MODERNIZACJI POLICJI, STRAŻY GRANICZNEJ, PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I BIURA OCHRONY RZĄDU W LATACH 2017 - 2020

 
1 do 10 z 30