Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

DOSTAWA INSTALACJI PRALNICZEJ DO PRANIA I KONSERWACJI STRAŻACKIEJ ODZIEŻY SPECJALNEJ

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM POPRZEDZAJĄCYM WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ SAMOCHODÓW Z DRABINAMI MECHANICZNYMI W ILOŚCI 20 SZTUK W RAMACH PROJEKTU PN. ZWIĘKSZENIE SKUTECZNOŚCI PROWADZENIA DŁUGOTRWAŁYCH AKCJI RATOWNICZYCH

DOSTAWA 1 SZTUKI SAMOCHODU LEKKIEGO ZAOPATRZENIOWEGO DO PRZEWOZU SPRZĘTU I ŚRODKÓW DO RATOWNICTWA CHEMICZNO - EKOLOGICZNEGO DLA KP PSP W RYPINIE

DOSTAWA 4 SZTUK  SAMOCHODÓW LEKKICH

DOSTAWA MACIERZY DYSKOWEJ ORAZ OPROGRAMOWANIA SERWEROWEGO

DOSTAWA 45 SZTUK DAWKOMIERZY PROMIENIOWANIA GAMMA ORAZ 1 SZTUKI CZYTNIKA OSOBISTYCH DAWKOMIERZY PROMIENIOWANIA GAMMA - MODUŁOWEGO ZESTAWU DO OBSŁUGI MINIMUM 3 URZĄDZEŃ

DOSTAWA SPRZĘTU I ŚRODKÓW DEKONTAMINACYJNYCH / DEZAKTYWACYJNYCH DLA MODUŁÓW DEKONTAMINACJI MASOWEJ I RATOWNIKÓW

DOSTAWA 20 SZTUK SERWERÓW W RAMACH PROGRAMU MODERNIZACJI POLICJI, STRAŻY GRANICZNEJ, PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I BIURA OCHRONY RZĄDU W LATACH 2017 - 2020

 
1 do 10 z 30