Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
Szukaj w tym dziale:

W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ PSP WYZNACZONY ZOSTAŁ INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

MŁ. KPT. DARIUSZ BUKOWSKI

E-MAIL: IOD_KWPSP@KUJAWY.PSP.GOV.PL

TEL. 56 65 80 135