Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
Szukaj w tym dziale:

1. Wydział Kadr

Naczelnik Wydziału Kadr
mł. bryg. mgr Ewa Raciniewska

tel. (56) 65 80 170
e-mail: kadry@kujawy.psp.gov.pl2. Wydział Operacyjny

Naczelnik Wydziału Operacyjnego

st. bryg. mgr inż. Marek Rusoń
tel. (56) 65 80 163
e-mail: operacyjny@kujawy.psp.gov.pl


3. Wydział Budżetu i Rachunkowości

Naczelnik Wydziału Budżetu i Rachunkowości (pełniący również funkcję Głównego Księgowego)
bryg. mgr Marek Stańczak
tel. (56) 65 80 110

e-mail: finansowy@kujawy.psp.gov.pl

4. Wydział Kontrolno - Rozpoznawczy

Naczelnik Wydziału Kontrolno - Rozpoznawczego:

st. bryg. mgr inż. Marceli Pilewski
tel. (56) 65 80 117
e-mail: prewencja@kujawy.psp.gov.pl

 

5. Wydział Kwatermistrzowski

Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego:

st. kpt. mgr Tomasz Beciński
tel. (56) 65 80 157
e-mail: kwatermistrzostwo@kujawy.psp.gov.pl


6. Wydział Organizacji i Nadzoru

Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru:

mł. bryg. mgr inż. Adam Kiełbasiewicz
tel. (56) 65 80 153
email:organizacyjny@kujawy.psp.gov.pl

7.  Wydział Techniczny

Naczelnik Wydziału Technicznego:

st. bryg. mgr inż. Robert Kulasiński
tel. (56) 65 80 130
email:techniczny@kujawy.psp.gov.pl

8. Ośrodek Szkolenia

Naczelnik Ośrodka Szkolenia:
bryg. mgr Maciej Krzemkowski
tel. (56) 61 97 301
email:osrodek@kujawy.psp.gov.pl