Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
Szukaj w tym dziale:

1. Stanowisko pracy - radca prawny
Do zadań stanowiska pracy - radca prawny należy świadczenie pomocy prawnej komendantowi wojewódzkiemu.
mgr Joanna Lubieniecka - Przedpełska
tel. (56) 65 80 155

2. Stanowisko pracy do spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych
Do zadań stanowiska pracy do spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych należy w szczególności:
- realizacja zadań obronnych w czasie pokoju, zewnętrznego zagrożenia państwa i wojny,

- realizacja zadań pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych, w tym:

a) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,

b) ochrona systemów i sieci teleinformatycznych,

c) zapewnienie ochrony fizycznej jednostki organizacyjnej,

d) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,

e) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,

f) opracowywanie planu ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji,

g) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,

- prowadzenie kancelarii tajnej.

mgr Marek Rutkowski
tel. (56) 650 95 97


3. Stanowisko pracy służby BHP
Do zadań stanowiska służby BHP należy w szczególności realizacja zakresu działania służby BHP określonego właściwymi przepisami.

mł. kpt. mgr Piotr Michałowski tel. (56) 61 97 316

4. Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Ochrony Danych

mł. kpt. Dariusz Bukowski tel. (56) 65 80 135

E-MAIL: iod_kwpsp@kujawy.psp.gov.pl