Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

Informacja Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu dotycząca realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627) dla zakładów stwarzających duże ryzyko powstania poważnej awarii przemysłowej

Szukaj w tym dziale: