Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
Obsługa BIP

Instrukcja Obsługi BIP

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10 poz. 68) w ramach serwisu Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu znajdziecie Państwo m.in. informacje dotyczące statutu, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, organach
i osobach sprawujących w nich funkcje, majątku, a także funkcjonowania, trybie działania, zakresie i sposobach przyjmowania i załatwiania spraw oraz o prowadzonych rejestrach i ewidencjach.

Zawarte są tu także informacje o pracownikach komendy i ich kompetencjach oraz wiele innych informacji publicznych, do których udostępnienia zostały zobowiązane organy władzy publicznej.

Podstawowym elementem, niezbędnym do pozyskania informacji zawartych w BIP, jest menu główne, które wyświetlane jest na każdej stronie serwisu w lewym panelu ekranu. Menu zawiera wykaz grup tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępnione w BIP.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 3326
Wprowadzony przez: Anna Sakowska
Data opublikowania: 2011-01-04 13:46:10
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-05-08 11:54:12 Anna Sakowska
2011-01-04 13:47:03 Anna Sakowska Publikacja artykułu