Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej. Druk do pobrania

Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2018, poz. 1330 ze zmianami)

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Komendy

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Organizacji i Nadzoru KW PSP w Toruniu

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1330 ze zmianami)

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 3394
Wprowadzony przez: Marcin Jarząbkowski
Data opublikowania: 2004-10-14 10:37:53
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-05-09 07:18:08 Anna Sakowska
2011-01-04 14:11:03 Anna Sakowska
2011-01-04 14:03:47 Anna Sakowska
2011-01-04 13:59:05 Anna Sakowska
2011-01-04 13:58:43 Anna Sakowska
2011-01-04 13:57:07 Anna Sakowska
2004-10-14 10:52:40 Marcin Jarząbkowski
2004-10-14 10:52:02 Marcin Jarząbkowski